Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni, nedá mi, aby som predsa len neposunul tie príspevky trošku do inej roviny, ktoré tu odznievajú, lebo posúvať túto vládu, že je nehumánna alebo že prejedá prostriedky, alebo že, dokonca som si tu vypočul, je pravicová, myslím, to nepresvedčí ľudí a hlavne v oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí. Chcel by som len skutočne pripomenúť, že zrušenie poplatkov v zdravotníctve nie je nič nehumánne, pretože tým, čo sú chronicky chorí, a hlavne dôchodcovia, 50-korunáčky a 20-korunáčky skutočne chýbali. A takisto aj keď sme im prispeli 2 mld. korún na vianočný príspevok v tej takej finančne náročnej situácii, nie je to vec vyhodených peňazí. Myslím si, že ľudia si 100 korún a tobôž 1 000 alebo 2 000 korún cenia. To, že boli navrátené dôchodky alebo budú navrátené dôchodky tým, ktorým ich minulá vláda odobrala aj napriek ich zdravotnému stavu a ktorí boli vystavení tomu, že nemajú dôchodky a nemajú finančné krytie svojho bežného živobytia v bytovke, nevedia zaplatiť byt a nevedia dostať peniaze na výživu, myslím, to svedčí o všetkom a to nevyžaduje si žiaden komentár. Takže skúsme hovoriť o tom, že je to skutočne vláda, ktorá je pre ľudí, ktorá pomáha ľuďom a ktorá možnože dáva tým ľuďom viacej peňazí, ako možno dáva momentálne do investícií a do perspektívnych vecí. Ale hovoriť o tom, že je to nehumánna vláda, nemá to význam, nie je presvedčivé. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok