Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni, myslím si, že konštrukcia vystúpenia pána poslanca, pána exministra bola dobrá. Čísla boli porovnateľné a boli ľahko sledovateľné aj pre neekonóma. Takže rozumeli sme tomu všetci.

Som rád, že priznal, že do zdravotníctva ide najviac peňazí v doterajšej histórii pravdepodobne. Ide tam viacej ako 7 mld., ide tam viacej ako 9,5 %, čo je veľmi dobré oproti SDKÚ. Myslím si, že toto rozloženie má chybu len v tom, že je plánované na štvrťrok, ale v objeme, ktorý vo vašom pláne by bol na celý rok. Takže pokiaľ terajšia vládna zostava doplní v ďalších štvrťrokoch financie v trende, ktorý nastúpila, myslím si, že tam už budete podstatne slabší.

Chcem len podotknúť, že všetky diery, ktoré sú podstatné v zdravotníctve, sa udiali za predchádzajúcej vlády. To je disproporcia medzi privátnym a štátnym sektorom, disproporcia medzi platmi vo fakultných nemocniciach a privátnom sektore, deficit v štruktúre zariadení ambulantných. Nárast tu bol o 100 %, dokonca podľa niektorých údajov až o 170 %. Nedošlo k redukcii zdravotníckych lôžkových zariadení a zníženiu celkových kapacít, to znamená, je to dosť podstatná položka. Došlo k redukcii lôžkovej kapacity a spôsobilosti v kúpeľných zariadeniach. Prepočet pre našich pacientov klesol z 80 % na 20 %, čo je podstatná vec. Mňa však zaujíma, ako je možné, že také veľké deficity sa udiali za vašej vlády pri reforme zdravotníctva, k čomu to došlo a hlavne čo by ste urobili vy, aby táto disproporcia sa v tomto...

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok