Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni, ja si, opačne, myslím, že zníženie sadzby dane na 10 % zo základu znamená prínos pre zdravotníctvo ako celok, ale aj pre pacientov. V doterajšom priebehu sme ukázali, že chceme tých finančných prostriedkov do zdravotníctva dať viacej rôznymi spôsobmi. A toto je jeden zo spôsobov, ako uľahčiť situáciu pacientovi a takisto aj rezortu. Predpokladám, že už len pacienti, ktorí užívajú napr. antibiotiká, ktorí užívajú okuliare, ktorí užívajú vozíky pre telesne postihnutých, rôzne ortopedické zariadenia, budú s tým súhlasní a budú spokojní, že ich náklady a takisto aj náklady rezortu budú priaznivejšie. Preto môj názor je, aby sme tento postup schválili. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok