Pán predseda Národnej rady, vážené dámy a páni, iba veľmi stručne a krátko. Myslím si, že vzhľadom aj na vytváranie mimovládnych organizácií pri tých monopolných podnikoch a ich aplikáciou v praxi bolo by vhodné perspektívne sa zaoberať formou financovania neziskových organizácií trošku inou ako 2 %, jej asignáciou, ale skôr formou daní alebo daňovými bonusmi, čiže úpravou v daňovom systéme. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok