Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni, chcel by som len pripomenúť, že tieto alternatívne pozmeňujúce návrhy sú v podstate len technickým rozložením toho, čo navrhuje koalícia v prvom štvrťroku. To znamená, percentuálne chcú rozložiť tie financie, ktoré by mali prostredníctvom vzostupu odvodov prísť do rezortu za rok, oni to chcú rozdeliť na rok, my to zvyšujeme za štvrťrok.

Myslím si, že pokiaľ by zostal návrh koalície, je tu predpoklad, že podobné navýšenie je možné žiadať a je možné argumentovať aj v druhom štvrťroku alebo v priebehu celého roka a bolo by to navýšenie, ako som spomínal, dosť podstatné.

Takže tieto opozičné pozmeňujúce návrhy považujem iba za nedostatočné a dokonca blokujúce snahu koalície zaistiť vyššiu formu financovania v nasledujúcom období. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok