Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni, niekoľko poznámok k tomu, čo povedal pán predseda zdravotníckeho výboru pán doktor Novotný.

Myslím si, že si musíme uvedomiť, že zvýšenie zo 4 na 5 % v zdravotnom poistení je podstatne veľká a významná vec, pretože zvyšuje nám finančné prostriedky v rozsahu, ktorý v predchádzajúcom období bežne nebol.

Pokiaľ si prepočítame, že od januára 2007 by sme platili 864 korún mesačne a v predchádzajúcom období to bolo 633 korún mesačne, tak v percentuálnom náraste to je nárast o 36 %. V rezorte, v odbore, kde je nárast 36 %, musíme považovať za excelentný a za dostatočný pre potreby praxe v nasledujúcom období.

Je otázka, či to bude kontinuálny proces v priebehu celého roka, či to bude len prvý štvrťrok. Myslím si, že navrhované financie zvýšením zo 4 na 5 % v prvom štvrťroku nám dáva predpoklady, že to bude aj v nasledujúcom štvrťroku alebo dokonca aj v priebehu celého roka.

Znamená to však, a to je veľmi podstatná vec, že 1 % nám bude robiť v roku 2007 súbežne s nárastom aj výšky priemernej mzdy nárast o 8,3 mld. a je to suma, ktorá by nám pokryla nielen nároky v zdravotníctve, ale dokonca by nám vyriešila v značnej miere aj dlhovú službu.

Takže túto jednoduchú formulku zo 4 na 5 % považujem za významnú a dôležitú a je potrebné iba rozpracovať, čo s ďalšími štvrťrokmi a aké opatrenia urobiť, aby nárast financií bol väčší. Zvýšiť iba...

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok