Ďakujem pekne za slovo. Tak, pán poslanec Číž, z toho, čo som stačil zachytiť, ma zaujala myšlienka, že je vám ľúto investorov, ktorí tu investujú. To ma veľmi zaujalo. To, že vy ste sa vžili do úlohy investorov, ktorí investujú na Slovensku, ako keby ste ich ľutovali, že nie sú v tých pôvodných krajinách. No ja mám opačný pocit. Ja som veľmi rád, že tu prišli investori, a som presvedčený, že to bolo kvôli politickej i ekonomickej stabilite, kvôli stabilnému politickému prostrediu, daňovým reformám a hlavne kvôli kvalitnej a kvalifikovanej pracovnej sile, ktorú máme tu na Slovensku.

A dovolím si povedať, že Európa skutočne hľadá spôsoby, ako zvýšiť konkurencieschopnosť. A jedným spôsobom je aj, aby bola konkurenčná, už tu dnes padla tá myšlienka, aby bola konkurenčná vo vnútri. A nemôže byť konkurenčná ináč, iba ak bude konkurenčná aj v oblasti daní. Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok