No, zaiste, že v dôchodkovom systéme je vždy dôležité, aby bola riešená situácia dlhodobo. Preto, aj ako som naznačil, predpokladám, že aj v nasledujúcom období takéto príspevky bude úvaha o tom, aby boli každoročné, čiže systémové, aby hlavne v tých finančne náročných situáciách riešili aspoň čiastočne situáciu dôchodcov. Vyplácať v takejto sume trvale každomesačne, myslím, že ekonomika nám to nedovoľuje. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok