Ďakujem pekne. Ja skôr by som povedala také postrehy priamo zdola od dôchodcov a skôr predniesla také ich postrehy.

Ak máme 24-tisíc predčasných dôchodcov, samozrejme, že nevieme, koľko dôchodcov je zarábajúcich. To znamená, že už v tom je istá diskriminácia, a myslím si, že tu nemáme, čo riešiť.

Druhá vec, chcem povedať, že už teraz sú medzi dôchodcami také obavy z týchto pásiem a dosť značná nespokojnosť a je to pre vás možno do budúcnosti aj pokles bodov. A pýtam sa teda, kto je solidárny, keď takto chcete kategorizovať dôchodcov?

Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok