Ďakujem pekne, pán minister. Ja by som sa chcela opýtať, ak je to tak, ako sa má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v oblasti mobilnej paliatívnej starostlivosti relevantne dožadovať uzatvorenia zmluvného vzťahu so zdravotnou poisťovňou, ak je v širokom regióne jediným poskytovateľom tejto starostlivosti.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok