Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne a páni poslanci, vážená pani predkladateľka, chcem vysloviť uznanie za postreh, ktorý ste týmto zákonnými opatrením zrealizovali v dnešnej praxi, pretože skutočne je to zákon, ktorý síce nezvyšuje ani odvody, ani financie, ale zvyšuje kvalitu života a pre mnohých je to veľmi dôležitá vec.

Myslím si, že hlavne, ako už bolo hovorené, pre starších občanov, ale ja zo svojej medicínskej praxe môžem potvrdiť, že aj v samotných nemocniciach, ale hlavne u občanov, ktorí sú zdravotne postihnutí či už kvôli ateroskleróze mozgovej, alebo kvôli ortopedickým chorobám, bude to prispením k tomu, aby skutočne nemuseli každých 15 minút skákať k ovládaču a regulovať hlasitosť televízora.

Takže myslím si, že je to veľmi šikovný zákon, ktorý zvyšuje kvalitu občanov v širšom rozsahu, ako si vieme predstaviť. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok