Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, pán navrhovateľ, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, dovoľte mi, aby som sa aj ja pripojil k svojim kolegom predrečníkom a konštatoval, že ide skutočne o ďalší útok na nezávislosť inštitúcie.

Na minulej schôdzi sme toho boli svedkami v prípade Rady správcov jadrového fondu, keď podľa schválenej novely zákona táto inštitúcia je teraz priamo politicky podriadená vláde a vlastne jej členov môže vláda na ktoromkoľvek rokovaní odvolať bez akéhokoľvek dôvodu.

No a na stole máme ďalší návrh a pripravuje sa takisto podobný návrh na odvolanie Regulačnej rady v Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.

Takže zrejme to nie je náhoda a skutočne spoločným menovateľom týchto návrhov je zrušenie nezávislosti týchto dôležitých inštitúcií a priama politická podriadenosť. Sme svedkami ďalšieho z radu pokusov o podriadenosť toho, čo vláde nepatrilo a patriť nemá.

Reforma zdravotníctva zaviedla niekoľko mechanizmov ochrany pacienta. Jedným z nich je aj Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou. Jeho aktivity doposiaľ boli vysoko kvalifikované, jeho činnosť predčila očakávania. Táto inštitúcia preverovala podnety občanov pri zabezpečení kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ale aj zdravotné poistenie. Vykonáva priebežnú kontrolu činnosti a zabezpečenia staníc rýchlej lekárskej pomoci a mnoho ďalších.

Našťastie táto inštitúcia rýchlo pochopila, že namiesto odstraňovania chýb koná proaktívne a snaží sa im predchádzať. Toto očividne nevyhovuje ministrovi zdravotníctva. Tento je ako vykonávateľ akcionárskych práv zodpovedný za ich správne fungovanie a tu nastáva problém.

Minister nepotrebuje úrad, ktorý mu bude kontrolovať efektívnosť fungovania štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Spoločnej zdravotnej poisťovne či zdravotníckych zariadení v rukách štátu.

Určite vláde nepadne vhod, aby ju kontrolovala nezávislá inštitúcia, keď z najväčšej zdravotnej poisťovne na trhu chce vytvoriť nástroj na realizáciu nezmyslov, ktoré už poschvaľovala, ako napríklad zrušenie, zníženie poplatkov a nútené kompenzácie lekárom.

Presadením tohto útoku na nezávislosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa tento stane vláde podriadeným, čím absolútne stratí predpoklady na svoju hlavnú funkciu, a to je nezávislá kontrola na základe odborných a technických kritérií, a nie na základe politických záujmov.

Stále ešte dnes štátne orgány ani orgány miestnej samosprávy alebo iné inštitúcie verejnej moci, ani ďalšie právnické alebo fyzické osoby nesmú neoprávnene zasahovať do činnosti úradu.

Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou si počas svojej existencie získal rešpekt a podľa prieskumu, ktorý už tu bol citovaný, je potrebný pre 85 % respondentov. Napriek tomu je tu snaha o jeho spolitizovanie podľa dôvodovej správy údajne preto, lebo, citujem, „súvisí so zodpovednosťou vlády za zdravotný stav obyvateľstva“, koniec citátu.

Aj keď má minister zdravotníctva nepochybne veľkú zodpovednosť, rozhodne si nemyslím, že je to len jeho zodpovednosť a že by mal mať právo odvolať hocikedy a z akéhokoľvek dôvodu šéfa orgánu, ktorý kontroluje činnosť subjektov, za ktoré je minister zodpovedný.

To nie je prejav zodpovednosti, ale zneužívania moci a snahy o absolútne riadenie všetkého. Z tohto dôvodu predmetný návrh podporovať nebudem a pokladám ho za veľmi škodlivý. Škodlivý je tým, že chce oklieštiť kompetencie úradu, ktorý háji práva občanov. Škodlivý je a v tom, že napriek deklarovaniu, že takéto návrhy nemajú vplyv na podnikateľské prostredie, v skutočnosti tento vplyv majú. Je to vplyv zhoršenia neformálnych vzťahov v prostredí tým, že nastáva politická podriadenosť aj tam, kde nemá čo robiť. Ďakujem vám veľmi pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok