Ďakujem pekne. Viete, pán kolega, ak dakto hodnotí systém na Slovensku, tak nehodnotí len v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami, ale hodnotí to, čo fungovalo a fungovalo dobre a v prípade, či bolo treba zmeniť funkčný systém, alebo nebolo treba zmeniť funkčný systém.

Podľa nášho pohľadu tento systém bol funkčný a dobrý. A podľa mňa takto to budú hodnotiť aj kolegovia mimo Slovenska. Takže nebudú porovnávať to, či podobný systém existuje v iných krajinách, ale budú hodnotiť podľa toho, aký bude dôsledok takejto zmeny, aké budú konzekvencie a v prípade, či bolo treba uskutočniť podobnú zmenu. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok