Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, mal som pôvodne pripravený prejav nie až taký dlhý ako niektorí moji predrečníci, trošku kratší prejav, ale to neprednesiem z toho dôvodu, že nerád opakujem argumenty mojich predrečníkov.

Predsa som sa prihlásil preto, lebo tento návrh považujem za jeden z najzávažnejších návrhov zo strany vlády doteraz, ak nie je to najzávažnejší návrh, a to z toho dôvodu, že aj táto debata ukázala, veľmi výstižne sa dá poukázať na odlišnosti a rozdiely z pohľadu spravovania a riadenia štátu zo strany súčasnej opozície a vládnej koalície.

Minulá vláda, aj keď s určitými chybami, samozrejme, ale predsa budovala liberálnodemokratický štát so silnou občianskou spoločnosťou. Tento návrh ja považujem preto za veľmi závažný, lebo naruší budovanie liberálnej demokracie a trošku potlačí občiansku spoločnosť, resp. odoberie z kompetencie občianskej spoločnosti. Nie náhodou som povedal z kompetencie občianskej spoločnosti.

Predošlá vláda, práve že vytvorila dostatočné finančné prostriedky na to, aby do spravovania alebo na spravovanie štátu boli vtiahnutí aj podnikatelia a boli vtiahnuté aj občianske spoločnosti. A práve nie cez podporu priamo štátnou, ale s úspešnou spoluprácou podnikateľov a mimovládneho sektora.

Tento návrh práve z dôvodu zmeny daňovej asignácie neumožní priamo spolupracovať, resp. neposkytuje až také možnosti úspešnej spolupráci podnikateľov a nevládneho sektora, ako v minulosti to bolo.

Z toho dôvodu tento návrh buduje, tak ako už to moji predrečníci hovorili, centralizovaný štát so slabšou občianskou spoločnosťou a vyjadruje jasnú nedôveru voči podnikateľom a nedôveru voči mimovládnym organizáciám a nedôveru voči spolupráci podnikateľov a mimovládnym organizáciám. Preto sa nedá podporiť tento návrh.

Zároveň treba povedať, že tento návrh považujem aj za dosť zákerný z toho dôvodu, že jednak v rámci tohto návrhu prerokujeme postupné znižovanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a zároveň prerokujeme aj zmenu daňovej asignácie. Už vidím dopredu, ako to bude prezentované v médiách alebo vo verejnosti, prečo opozícia nehlasovala za tento návrh. Nehlasovala opozícia preto, lebo nechce, aby bohatí platili viac, aby bohatí prispievali na chod štátu väčším podielom, ako je to doteraz a nie je to tak.

Ak nebudeme hlasovať poslanci za SMK za tento návrh, nie je to najmä z toho dôvodu, ale práve z toho dôvodu, že tento návrh, legislatívny návrh oslabí občiansku spoločnosť a oslabí liberálnu demokraciu tohto štátu.

Trošku som prekvapený, že predsa vláda pripravila tento návrh a ide do veľmi zbytočného konfliktu s veľmi silným subjektom a je to práve slovenský mimovládny sektor. Je to veľmi odvážny, ale zbytočný krok. Mimovládny sektor podľa môjho pohľadu v rámci Vyšehradskej štvorky je práve najsilnejší u nás na Slovensku. Nevidím dôvod otvoriť takýto konflikt medzi vládou a mimovládnym sektorom a ja ako opozičný poslanec sa tomu neteším. Najlepšie by bolo, keby aj podnikatelia, aj mimovládny sektor a vláda robili to, čo môžu robiť, aby mimovládny sektor mohol svojou doplnkovou aktivitou prispievať k úspešnejšiemu riadeniu tohto štátu. A tento návrh to neumožní, bohužiaľ.

Ďalej mi ešte na záver dovoľte poznamenať, že môže tento návrh zákona, resp. novela zákona vyvolať aj medzinárodnú odozvu a práve v tomto období to nie je najlepšie pre vládnu koalíciu a nie z toho dôvodu, že SMK bude robiť protištátne činy, ale z toho dôvodu, že v rámci mimovládnych organizácií nie sú len organizácie v oblasti zdravotníctva, v oblasti školstva, ale aj v oblasti menšinovej politiky a národnostnej politiky.

Aj Csemadok získaval v minulosti dosť výrazné podpory od podnikateľov, ale aj od fyzických osôb. Neviem, či vláda je pripravená kompenzovať túto podporu, ak schválenie tohto návrhu práve Csemadok a ostatné národnostné organizácie nebudú môcť dostávať zo strany podnikateľov to, čo dostávali doteraz.

A práve, keď vieme, že socialisti budú monitorovať aktivity súčasnej vlády, si nemyslím, že tento návrh posilní vaše postavenie, ale práve naopak. A nebude to kvôli tomu, že budeme ich informovať, budeme žiadať monitorovanie a z toho dôvodu, že tento návrh je zlý.

A z toho dôvodu, vážený pán predseda, pán minister, kolegyne, kolegovia, poslanecký klub Strany maďarskej koalície bude hlasovať proti tomuto návrhu. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok