Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni, vážená pani ministerka, chcel by som pri tomto zákone vyzdvihnúť tú skutočnosť, že má pomerne široké dimenzie, pretože poskytuje príspevky aj maloletým za určitých okolností a, čo je dôležité, takisto aj osobám, teda ženám, ktoré sa zdržiavajú dlhodobo v zahraničí. Takže jeho koncepcia, myslím si, je veľmi dobre postavená a dáva ešte k tomuto príspevku aj príplatok, teda je schopný riešiť aj situácie v širších sociálnych dimenziách. Preto ja takisto z tohto dôvodu, ale aj z charakteru samotného zákona tento zákon podporím. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok