Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni, moja pripomienka by smerovala k tomu, že mali by sme si pri predkladaní tejto zákonnej úpravy uvedomiť, že jedným z cieľov tejto zákonnej úpravy je aj nastoliť určitú rovnováhu medzi neštátnymi a štátnymi zariadeniami, či už zo snahy ich lokálnej distribúcie v niektorých dedinách, mestečkách alebo v regiónoch, ale takisto zabezpečiť aj určitú finančnú a v neposlednom rade aj personálnu stabilitu v týchto lokalitách, pretože vieme, aké dynamické vzťahy a dynamické pohyby nastávajú v týchto hlavne základných umeleckých školách alebo možno aj v špecializovaných školách pri presune pracovníkov s úzkou špecializáciou vyžadujúcou si dosť výrazné študovanie či už v postgraduálnom alebo aj v pregraduálnom štúdiu. Myslím si, že tieto zariadenia dodávajú určitej skupine obyvateľov a ich detí aj vyššiu stabilitu, čo sa týka prístupu k týmto formám škôl a vzdelávania. Takže viacej uspokojujú aj ich potrebu. A nakoniec, nemyslím si, že je to konečné, finálne riešenie. Zrejme asi vzťah medzi súkromným a štátnym či už školským systémom alebo aj zdravotníckym systémom bude vždycky podliehať po určitom čase prehodnocovaniu a prijímaniu aj účinných zákonných opatrení. Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok