Ďakujem, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, myslím si, že to bol veľmi pekný príspevok, obsažný, chcel by som vyzdvihnúť niektoré body, ktoré ja považujem za rozhodujúce.

Myslím si, že všetky snaženia a všetky aktivity, o ktorých bolo hovorené v minulosti, ale aj v nedávnej minulosti smerovali k tomu najhlavnejšiemu cieľu, a to je založenie slovenského štátu. To znamená založenie štátu na Slovensku. To bol sen a to bola činnosť všetkých Slovákov žijúcich v zahraničí po desaťročia a storočia. Myslím si, že táto úloha bola splnená, a preto v tejto súvislosti nie je možné nespomenúť aj zakladateľa štátu, či sa nám to páči, či nie, Vladimíra Mečiara. Vieme veľmi dobre, že to bola originálna úloha, ktorú splnil a založil štát, o ktorom môžeme len s hrdosťou hovoriť a ho budovať.

Chcel by som ešte vyzdvihnúť druhý bod, a to je činnosť, ktorá pre Slovákov v zahraničí je rozhodujúca, a to je televízne a rozhlasové vysielanie. Chcel by som od predkladateľa vedieť, kde naši krajania v zahraničí môžu vidieť, počuť slovo, sledovať náš obraz, pretože iné formy sú potrebné, sú zaslúžilé, ale myslím si, že toto je najjednoduchšia forma a najefektívnejšia.

V tejto súvislosti chcel by som ešte aj oceniť pracovitosť našich ľudí v zahraničí a ich nekonfliktnosť. To znamená žiadne xenofóbie, ale spolupráca, váženosť a vynikajúce výsledky a v neposlednom rade, myslím si, že je to oblasť, ktorá si vyžaduje aj stúpajúce finančné ohodnotenie týchto ľudí aj jednotlivých spolkov. Chcem sa opýtať, aká je krivka, tendencia, dávame im viacej peňazí...

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok