Teraz druhú zápisnicu. Zápisnica o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu a členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 4. augusta 2006.

Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu a členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 141 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu a členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky 1 poslanec neodovzdal hlasovací lístok a zo 140 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 7 neplatných.

Zo 133 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že

- pri voľbe kandidátky na predsedníčku dozornej rady Annu Bubeníkovú hlasovalo za 123 poslancov, proti 7 poslancov, zdržali sa 3 poslanci,

- pri voľbe členov dozornej rady

1. Karola Gordíka hlasovalo za 88 poslancov, proti 40 poslancov, zdržalo sa 5 poslancov,

2. Lászlóa Hóku hlasovalo za 126 poslancov, proti 4, zdržali sa 3 poslanci,

3. Viliama Holevu hlasovalo za 88 poslancov, proti 40 poslancov, zdržalo sa 5 poslancov,

4. Jaroslava Ivana hlasovalo za 124 poslancov, proti 7, zdržali sa 2 poslanci,

5. Jozefa Pareca hlasovalo za 87 poslancov, proti 39 poslancov, zdržalo sa 7 poslancov,

6. Ivana Šveca hlasovalo za 88 poslancov, proti 38 poslancov, zdržalo sa 7 poslancov.

Na voľbu predsedu a členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli do Dozornej rady Fondu národného majetku zvolení za predsedníčku Dozornej rady Anna Bubeníková, za členov Dozornej rady Karol Gordík, László Hóka, Viliam Holeva, Jaroslav Ivan, Jozef Parec a Ivan Švec.

Gratulujem. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok