Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem aj pani ministerke za obsiahlu prezentáciu, po ktorej som získal dojem, ako keby sme žili v krajine ľudí, ktorí sú takmer všetci odkázaní na sociálne dávky a sociálnu pomoc. Absolútne to nie je tak a ja som presvedčený, že žijeme v krajine slobodných, schopných ľudí, ktorí sú schopní, väčšina z nich sa o seba postarať. Samozrejme, že tí, ktorí nie sú, nikto nespochybňuje, že potrebujú pomoc, ale potrebujú ju na základe jasných pravidiel. Vy hovoríte, pani ministerka, že tieto opatrenia ako keby nebolo možné urobiť z našej strany, že to je naše stanovisko. My to vôbec nespochybňujeme, vy to môžete urobiť a vy hovoríte, že to urobíte, my len hovoríme, že keď to urobíte vy, keď to realizujete, tak jednoducho to nebude mať dobrý efekt. Tak to povedie nie k rastu reálnych miezd a rastu pracovných miezd, ale to povedie k opačne, k situácii, kedy bude stále viac a viac ľudí práve odkázaných na sociálne dávky. Žiaľ, to povedie k rastu nezamestnanosti, lebo vy chcete len akési stále sociálne istoty pre zamestnancov, ale kto vytvára sociálne istoty pre zamestnávateľov, pre ľudí, ktorí vytvárajú pracovné miesta? Ja som vždy za to, aby sme podporovali politiku slobodných ľudí, ktorí budú vytvárať pracovné miesta a takto sa bude podporovať rast reálnych miezd. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok