Vážená pani poslankyňa, k mojej otázke, pán Brocka sa veľmi nepriznával k invalidným dôchodkom spred troch rokov. Chcem len zopakovať, že zhruba bolo vyšetrených okolo 130 000 invalidných dôchodcov, či už z čiastočných alebo plne invalidných, z toho 30 000 dôchodkov bolo odobratých. Ústavný súd uznal, že to bolo protiústavné konanie. Mňa by zaujímalo, ako mohlo k takej situácii dôjsť, pretože zobrať niekomu dôchodok je to posledné, čo sa môže stať. Snáď o plate ešte by to išlo, ale dôchodok, potom z toho tí chudobní ľudia mali žiť. Chcem, aby ste snáď mi povedali, ako k tomu došlo, ako sa taký zákon mohol prijať a ako sa mohol vôbec realizovať. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok