Pán predsedajúci, ďakujem. Čo sa týka pani poslankyne Vaľovej, dovolím si upozorniť, ja som nespomínal ani náznakom minimálnu mzdu vo svojom vystúpení, hovoril som o pracovnoprávnych vzťahoch, hovoril som o obmedzení pracovného času ako o nezmysle, to je pravda a to je to, čo hovorila pani poslankyňa Nachtmannová, za tým si, samozrejme, stojím a to sú, samozrejme, absolútne ekonomické dôvody, že keď niekomu zakážete pracovať, tak sa to prejaví a tú cestu si vždy nájde. Jednoducho je nezmyselné, aby sme ľuďom zakazovali pracovať, keď pracovať chcú. Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok