Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som chcel vo svojom vystúpení doplniť jeden segment ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý tu veľmi analyzovaný nebol v minulosti, myslím v minulom parlamente. V terajšom vládnom dokumente, musím pochváliť pána premiéra Fica aj pána ministra Valentoviča, o kúpeľnej starostlivosti je veľmi trefná a jasná starostlivosť. Zvýši sa, rozvinie sa a umožní sa hlavne chudobnejším ľuďom, aby mohli chodiť do kúpeľov. Myslím si, že tá situácia, keď sme v kúpeľoch vídavali naše mamky a babky v sukniach a v kroji, už je dávno preč, už myslím si, že sa tam nedostanú ani na nejaký výlet. Teraz ku konkrétnym faktom. Pred 3 rokmi ešte 75 % pacientov v kúpeľoch bolo zo Slovenska cez Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne. 25 % pacientov bolo samoplatiteľov, zahraničných a rekondičných. Situácia za 3 roky sa obrátila tak, že ten pomer je opačný. Teraz je z poisťovní iba 25 % pacientov a 75 % pacientov je zahraničných, rekondičných a ďalších. Čiže naši ľudia utrpeli v kúpeľnej starostlivosti tak výrazne, ako ani v jednej zložke zdravotníckej starostlivosti. Takže myslím si, že tie úlohy, ktoré má táto vláda, pomôže chudobným, pomôže ľuďom s nižšími príjmami. Stačí tam jeden mechanizmus, aby v indikačnom zozname zo skupiny B do skupiny A prešla choroba esenciálna hypertenzia s komplikáciami, čiže s mozgovou porážkou, infarktom, obličkovým postihnutím a očným a celé je to vyriešené. Ľudia, ktorí sú najviac ohrození, sa dostanú. A o to nám predsa ide. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok