Vážený pán predseda, vážené dámy a páni, takisto k oblasti sociálnych vecí a dôchodkov. V doterajšej rozprave zo strany opozície sa vždycky ozývajú hlasy a pripomienky, že sociálna oblasť, dôchodky a všetko, čo s tým súvisí, sa nezvládne, že je to nereálne a nebudú na to financie. Uvediem jeden príklad, ako sa hospodárilo v predchádzajúcom období za predchádzajúcej vlády, stručne a jasne čísla. Prešetrilo sa 135 000 dôchodkov plných a čiastočných a z toho cirka 30 000 ľuďom sa dôchodky odobrali. Je to vážna vec, pretože pokiaľ niekto žije z jedného platu, z dôchodku, a zoberieme ten dôchodok, čo má tento človek doma robiť. Zamestnať sa nemôže a zomrieť sa nedá. Takže je to vážna vec, ktorú by sme si mali pripomenúť. A tiež by sme mali sa tým zaoberať. Ako vieme, Ústavný súd prehlásil, že počínanie zákonné, ale aj exekutívne minulej vlády bolo nie v súlade s ústavou, čo iba priklincúva, že táto vec bola veľmi zle urobená. A prečo pri takých prešľapoch dokážeme obviňovať terajšiu vládu, ktorá ešte ani nezačala robiť? Ušetrilo sa 900 mil. korún, to je pravda, ale urobila to minulá vláda a terajšia vláda bude musieť tých 900 mil. korún nahradiť týmto dôchodcom. A my z Ľudovej strany budeme dávať pozor, aby pani ministerka Tomanová túto úlohu dôsledne splnila, pretože keď už raz niekto dostal dôchodok, nie je možné, aby sa mu odobral, pretože ten dôchodok si neurobil sám, ale lekár a lekárska komisia. To konštatoval aj Ústavný súd. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok