Pán predsedajúci, prosím, sťahujem v svojom mene aj v mene podpísaných poslancov tento návrh.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok