Ďakujem. Odpoveď bola veľmi presná a som rada, že to učilište, ktoré sa na mňa obrátilo s požiadavkou navýšiť ten normatív, patrí v podstate podľa toho, čom som počula, k učilištiam, ktoré sú veľmi dobre finančne saturované, pretože dostávajú tých 38 000 korún na žiaka. Lenže podľa pani riaditeľky im to nestačí a potrebovali by 50 000 korún na žiaka, aby poskytovali kvalitnú výučbu. Takže asi došlo k nejakému raptusu v komunikácii, keď sa určoval normatív pravdepodobne, alebo došlo k zmene študijného programu, odkedy sa normatív určil. Takže, po príčinách treba zrejme pátrať trošku inde a musím teda povedať, ak dovolíte pánu ministrovi, že sa na neho v blízkej budúcnosti obrátia riaditelia stredných odborných učilíšť, ktorí poskytujú aj praktickú výučbu, aby bol znova prerátaný normatív.

Ale ďakujem veľmi pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok