Ďakujem pani poslankyni za uvedenie návrhu. Teraz dávam slovo predsedovi výboru pánovi poslancovi Devínskemu, aby uviedol informáciu o stanovisku výboru k predloženému návrhu skupiny poslancov. Nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok