Vážený pán predseda, vážení priatelia, ktorí vydržali do konca, dovoľte mi len veľmi stručne uviesť, že zákon č. 5502 Z. z. bol novelizovaný 1. februára 2005 práve zákonom o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Touto novelou sa okrem iného vložil § 108a s názvom sankcie. Tie sme dostali do tohto zákona sankcionovaním škôl, ktoré nemajú akreditáciu na pôsobenie na Slovensku v rámci poskytovania vzdelávania.

Žiaľ, v súvislosti s kompatibilitou s Európskou úniou a európskym právom sa práve vyskytli už niektoré prípady súdov, kde vyhrali absolventi takéhoto štúdia, ktoré absolvovali na inom území, vlastne vzdelávanie iného štátu, ale ktorý mal akreditáciu európsku, a boli uznané tieto súdy, takže návrh tohto zákona má práve odstrániť tie možnosti, ktoré sú u nás sankcionované, to znamená, zahraničné vysoké školy, ktoré pôsobia na našom území a majú akreditáciu Európskej únie by nemali byť stíhané alebo sankcionované za to, že budú poskytovať vzdelávanie a udeľovať svoje diplomy.

Žiaľ, v tomto našom návrhu zákona sa vyskytlo aj vynechanie právnických osôb, alebo navrhujeme vynechanie právnických osôb, ktoré poskytujú vzdelávanie. V súvislosti s tým zase musíme povedať otvorene, že na slovenskom území, kde nie sú akreditované vysoké školy, nemali by udeľovať vzdelávanie, to znamená, že chceme práve týmto návrhom zákona upraviť to v zmysle európskeho práva. Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok