Ďakujem za slovo, pán predseda. Ubezpečujem zostatok poslancov, ktorí tu ešte zostali až do konca, že nemáme v úmysle určite ani rozvracať, ani ohrozovať stabilitu žiadnych poisťovní, či už zdravotných, sociálnych, alebo akýchkoľvek iných. Vychádzame z názoru, že ak tieto nejakým spôsobom fungovali minulý rok, keď novo zavedené povinnosti v zákone neboli, tak by mohli fungovať aj naďalej. A myslím si, že ak sú v nejakých deficitoch, nemôže sa to riešiť tak, že jednoducho si zákonom vyhlásia, že zderú z peňazí ďalších ľudí.

Deficit sa rieši tak, že si riešime výdavkové strany úspory. A ako príklad, nehovorím o zdravotných poisťovniach, ale ako odstrašujúci príklad nám môžu napríklad slúžiť udalosti zo Sociálnej poisťovne, kde sa státisíce rozhadzujú na odmeny, pričom evidentne Sociálna poisťovňa nefunguje tak, ako by mala.

Druhá vec, o ktorej sa pán spravodajca nezmienil, je, vieme, že aj ministerstvo zdravotníctva údajne pripravuje nejaký návrh zákona, ktorý by možno sčasti, možno úplne riešil problematiku, o ktorej sa tu zmieňujeme. Samozrejme predpokladám, že aj tam by mali teda odznieť podobné námietky, ale môžem zodpovedne vyhlásiť, že ak dostaneme na májovej schôdzi tento návrh ministerstva zdravotníctva na stôl a budú tam uspokojivo vyriešené body, ktoré som tu vymenoval v novele, v tom prípade vieme sa dohodnúť o tom, že ďalej pôjde len jeden návrh, nemá zmysel, aby sme tu riešili v parlamente dva rovnaké návrhy. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok