Ďakujem pánovi poslancovi za uvedenie návrhu. Teraz poprosím pána poslanca Novotného, aby z poverenia výboru informoval Národnú radu... (Porucha zvuku).

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok