Vážený pán predseda, ctená snemovňa, k vystúpeniu na dnešnej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona ma určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie na svojej 52. schôdzi.

V súlade s § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov podávam v prvom čítaní spravodajskú správu o predmetnom návrhu zákona.

Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 zákona č. 350/1996 Z. z. okrem náležitostí určených legislatívnymi pravidlami. Z toho vyplýva, že návrh zákona obsahuje paragrafové znenie a dôvodovú správu. Ide o krátku novelu zákona o sociálnej pomoci, ktorá má za cieľ zmeniť sociálne dôsledky zdravotného postihnutia, obmedzené skupiny občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc už aj v súčasnosti.

Dámy a páni, s ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) zákona č. 350/1996 Z. z. na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

Pán predseda, skončila som, môžete otvoriť rozpravu.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok