Ďakujem pekne. Možno toto technické riešenie bolo dlhšie ako môj príhovor. Pán kolega, povedali ste, a to napriek tomu, že som očakával trošku vyššiu explicitu vášho právneho postoja, že toto je prvé čítanie a budete trošku politicky povrchný, nuž, dovoľte mi reagovať podobným spôsobom.

Našťastie nežijeme v období Francúzskej revolúcie, sme súčasťou civilizovaného európskeho priestoru, priestoru, ktorý veľmi jasne explicitne formuluje všetky svoje citlivé témy, využíva na to inštitúty, za ktoré bojoval desiatky rokov. Pred chvíľou sme tu viedli taký drobný zápas o tom, ako bude fungovať európsky výbor, aby sme precizovali, akým spôsobom budeme zaujímať stanoviská v Európe, ktorej súčasťou sme sa stali, aj k takýmto problémom, preto ma udivuje váš spôsob formulácie a strašenia občana právnou normou, ktorá ide len k podstate veci, s ktorou sa už civilizovaná Európa vyrovnala, ako keby ste poslali občanom odkaz, že neveríte v právny systém, že neveríte vo vymožiteľnosť práva, že neveríte v občianske inštitúty kontroly, všetko to, čo dnes je Európe vlastné a dúfam, že aj Slovensku.

Preto chcem týmto spôsobom požiadať občanov, aby skutočne verili, že náš jediný záujem je vyrovnať sa tak trošku s minulosťou, ktorej sme všetci súčasťou, ale aby sme do tej budúcnosti, o ktorej tak radi hovoríme, dali to pozitívne, o čo sa snažíme občanov presvedčiť. Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok