Pán poslanec Paška. Prosím mikrofón pre pána poslanca. Ešte chvíľočku vydržte, pán poslanec, už to asi technici riešia.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok