Vážené dámy, vážení páni, prekvapujú ma niektoré veci, pretože či už berieme rok 1989 medzník, alebo rok 1992, keď vznikla samostatná Slovenská republika. Predsa všetok majetok, ktoré nadobudli, legálnym spôsobom zdanili, nevidím žiaden problém.

Ja by som vás chcel, pán Cuper aj pani poslankyňa Tóthová, upozorniť na pár vecí. Sú tu finančné skupiny, ktoré nezdanili dohromady možno 1 miliardu a dnes majú majetok za 10 miliárd, či to bola prvá vlna kupónovej privatizácie. Sú tu skupiny, ktoré dovážajú zdravotnícky materiál, techniku, doviezli zhruba za 60 miliárd, zdanili necelých 1,4 miliardy.

A vymenujem vám ďalšie veci, ktoré sú. Každý slušný človek, ktorý prišiel seriózne pri podnikaní k majetkom, nemusí mať obavy. Ale tie prírastky, ktoré sú, a tie vieme predsa dokázať zo súvahy, z výsledovky, aké boli v tých podnikateľských subjektoch, ktoré sú, tí sa skutočne nemusia báť. Budú sa báť iste tí, ktorí nadobudli majetok a ktorí nezdaňovali. O nič iné nejde. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok