Ďakujem. Veľmi rada by som pokračovala dlhým vymenovaním ako pán doktor Husár, ale nemôžem, pretože musím reagovať na vystúpenie.

No, s tým preukazovaním už boli určité historické skúsenosti. Napríklad pri privatizácii v zákone bola povinnosť preukázať existenciu finančných zdrojov na privatizáciu. To bola tiež určitá povinnosť preukazovacia, ale čo som aj v tlači akosi vytýkala, je časová neobmedzenosť dozadu. Čiže určitá daná povinnosť, ktorú môžem plniť jedine s minulosťou, teda určitá retroaktivita. Keby sa snáď hovorilo o určitej primeranosti, čo je voľnejšie posúdenie, ale žiadať preukázať pôvod presne finančných prostriedkov je niekedy nemožné. Predáte nejakú hodnotnú historickú alebo starožitnú vec, no, kde nájdem to starožitníctvo, kde nájdem tú knihu, kde môžem preukázať, že k takému predaju došlo. Nemala som a nevedela som, že si mám určité účty a príjmy ponechať. Áno. Čiže je to určitým spôsobom možnosť, prosím, pán kolega, cez daňové priznania je možné spraviť určitú kontrolu, ale tam musia byť dané povinnosti príslušným orgánom štátu, aby silno spolupracovali a aby som ja mala možnosť doplniť alebo vyvrátiť, ale nie vždy...

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok