Otváram všeobecnú rozpravu. Písomne nie sú prihlášky, ústne, kto sa hlási do rozpravy? Nikto sa nehlási. Uzatváram rozpravu a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Pristúpime k prvému čítaniu o

návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o preukazovaní pôvodu majetku.

Návrh zákona ste dostali ako tlač 1064. Návrh na jeho pridelenie výborom máte v rozhodnutí č. 1067.

Dávam slovo poslancovi Robertovi Ficovi, aby za skupinu poslancov návrh zákona uviedol. Nech sa páči, pán poslanec.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok