136 prítomných, za návrh 81, zdržalo sa 36, nehlasovalo 19.

Návrh zákona sme schválili do druhého čítania.

Ďalší návrh.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok