Prítomných 139 poslancov, za návrh 56, proti 7, zdržalo sa 66, nehlasovalo 10.

Návrh ústavného zákona sme neschválili do druhého čítania.

Ďakujem, pán poslanec.

Poprosím teraz pána poslanca Ivanka, aby z poverenia výboru ústavnoprávneho predniesol návrh hlasovania k

návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Cabaja na vydanie ústavného zákona o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1059).

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok