Prítomných 140 poslancov, za návrh 129, proti 1, zdržalo sa 10.

Návrh sme schválili.

Teraz poprosím, pána poslanca Madeja, aby z poverenia ústavnoprávneho výboru uviedol návrhy hlasovaní k

návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý prerokúvame ako tlač 1035.

Nech sa páči, pán poslanec.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok