Prítomných je 138 poslancov, za návrh 138.

Návrh sme schválili.

Pán poslanec Horák, poprosím vás, aby ste uviedli návrhy k

vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý prerokúvame ako tlač 1037.

Nech sa páči, pán poslanec.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok