Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujeme o návrhu prideliť zákon na prerokovanie výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie zákona v druhom čítaní.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok