140 prítomných, 131 za návrh, 1 proti, 5 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

Návrh zákona sme schválili do druhého čítania.

Prosím, ďalší návrh.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok