Ďakujem, pán predseda, za slovo, a prosím vás, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok