136 prítomných, 114 za návrh, 1 proti, 21 sa zdržalo.

Návrh sme schválili.

Poprosím pána poslanca Abelovského, aby z poverenia ústavnoprávneho výboru predniesol návrhy k prerokúvanému

vládnemu návrhu Trestného zákona.

Nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok