Páni poslanci, prosím, upokojte sa. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy? Návrh vychádza z dohody, ktorá bola prijatá v poslaneckom grémiu, odsúhlasená všetkými zástupcami poslaneckých klubov. Páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia 1074. Odporúčam, aby sme hlasovali o časti A a B spoločne, pretože spolu súvisia. Prosím, prezentujme sa a hlasujme, páni poslanci. Hlasujeme. Hlasujeme, páni poslanci.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok