Ďakujem pánovi poslancovi za uvedenie návrhu. Poprosím teraz pána poslanca Ivanka, aby z poverenia ústavnoprávneho výboru Národnú radu informoval o stanovisku výboru k predloženému návrhu ústavného zákona pánom poslancom Cabajom.

Nech sa páči, pán poslanec Ivanko.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok