Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský ústavnoprávny výbor, pánovi poslancovi Petrovi Miššíkovi.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok