Otváram rozpravu. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Blanár. Uzatváram možnosť prihlášok do rozpravy. O slovo požiadal spravodajca pán Madej. Môžete vystúpiť. Keď faktickú poznámku, tak dve minúty.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok