Otváram všeobecnú rozpravu. Písomne sa nikto neprihlásil. Ústne sa kto hlási do rozpravy? Nikto sa nehlási ústne do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

V rokovaní pokračujeme prvým čítaním o

vládnom návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 1037. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 1056. Prosím podpredsedu vlády a ministra financií Slovenskej republiky pána Ivana Mikloša, aby uviedol vládny návrh zákona.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok