Pán spravodajca, želáte si vystúpiť? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Nasleduje prvé čítanie o

vládnom návrhu Trestného zákona.

Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač č. 1061. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 1072.

Prosím podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti pána Daniela Lipšica, aby uviedol vládny návrh zákona.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok