Pani poslankyňa bola posledná v rozprave k tomuto bodu programu. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Pýtam sa, pán minister, želáte si vystúpiť? Nech sa páči, máte slovo.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok